Mobirise

Vi hjälper dig!

Brandts Service startades 2012 av Fredrik Brandt. Företaget ha sedan dess utfört tjänster till förtagare och privatpersoner.

Tjänster som företaget erbjuder är:

Fastighetsskötsel
Trädgårdsskötsel
Gräsklippning
Markarbeten
Stenläggning
Snöskottning
Reparationer
Bemanning
Trädvård
M.m

Vi löser de mesta utifrån era önskemål så tveka inte att kontakta oss!




Vi hanterar rut avdraget 50% på arbetskostnaden vid följande arbete:


Gräsklippning, krattning, ogräsrensning, mossbekämpning, vattning och gödning av gräsmattor och rabatter.


Klippning av häckar, rosor och buskar samt beskärning, fällning och borttagning av träd och buskar.


Höstgrävning av trädgårdsland och hopsamling av trädgårdsavfall inför bortforsling samt kompostering och omgrävning av komposter.


Stubbfräsning eller annat arbete med att ta bort stubbar,
 vedkapning och stapling av ved från träd som vuxit på tomten.


Röjning av sly, vass och tång på tomten eller vid strandkanten som tillhör tomten.


Återställande av mark efter att träd och buskar tagits bort. 


Följ oss